Verreiker Verhuur Sonnema

Planning 06-54958479

 

   

Een nieuw dak plaatsen   

 Spanten plaatsen (zie vlag)  

   Trappen plaatsen ROC school te sneek    

Ook bij SC  Heerenveen is verreiker verhuur Sonnema bekent

Glas plaatsen bij nieuwe Honda garage in Amsterdam

    Glazen wassen in Gorredijk..... Dus vrouwen glazen op hoogte Willem bellen.

En dan staat hij op zijn nieuwe plek

overen 50 meter verplaatsen

Een hooi kap verplaatsen in Noordlaren

 Met Hans Brolsma in Dokkum een piano en een vleugel op verdieping
brengen Zie ook Truckstar no 6 Met dank aan Iep van Meer voor de foto;s

Denk erom Hans Willem staat achter jou

 

Brolsma  die staat binnen